۱۳۹۷ شهریور ۲۳, جمعه

سرنگونی رژیم و تعیین تکلیف هزاران میلیارد سپرده عمال رژیم در خارج/ دکترعلی اکبر امید مهر


خبر1-دولت مصر 250 میلیارد پوند مصری از اموال اخوان المسلمین را مصادره نمود.
خبر2-لیست سپرده های بانکی در خارج و اموال دزدیده شده از مردم توسط مسئولین رژیم ،منتشر شد.
توضیح خبر اول- پروسه مصادره اموال اخوان المسلمین بشرح زیر بود:
1- ابتدا،شناسائی اخوان المسلمین بعنوان یک گروه تروریستی،توسط پارلمان مصر،بعلت جنایات محمد مرسی و شرکاء در روزهای آخر حکومت شان در مصر.
2-سپس، تایید مصوبه مجلس در مورد مصادره اموال گروههای تروریستی در مصر ،از سوی السیسی رئیس جمهور (ماده 22 قانون قضائی سال 2018)
3-شناسائی سپرده های نقدی و اموال اخوان المسلمین در داخل و خارج و همکاری دولت های مربوطه جهت تحویل آن، بر اساس قانون گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشوئی و تامین مالی تروریسم = FATF
توضیح خبر دوم-پروسه بازگشت اموال دزدیده شده توسط رژیم به صاحبان واقعی آن یعنی ملت ایران:
1-رژیم حاکم بر ایران در حال فروپاشی است.عمال رژیم برای تحمیل خواسته های غیر انسانی خویش،تاکنون جنایات بیشماری علیه ملت ایران و ملل همسایه و سایر ملل مرتکب شده اند.اگر در روزهای آخر فروپاشی نیز کماکان باین قبیل جنایات ادامه دهند.بر اساس قانون بین المللی مزبور (FATF ) مجوز لازم را به ملت ایران پس از فروپاشی میدهند.که در مجلس ملی آینده،طی مصوبه ای،این رژیم و عمالش را تروریست نام برده،در صدد مصادره اموال و سپرده های این گروه تروریستی بر آید.
2- خوشبختانه از هم اکنون لیست اموال و سپرده های دزدیده شده عمال رژیم در داخل(بطورمستند و محرمانه توسط مبارزین داخل) و در خارج(با همکاری مبارزین داخل و خارج از کشور)تهیه و لیست این دزدی ها در خارج منتشر شده است.اگر اموال گروه تروریستی اخوان در مصر 250 میلیارد دلار مصری برابر 15 میلیارد دلار است.لیست منتشر شده از اموال و سپرده های عمال رژیم در خارج معادل 3،299،300،000،000 یعنی قریب سه هزار و سی صد میلیارد دلار آمریکا میباشد.که برابر قانون مزبور و مصوبه مجلس ملی آینده جملگی مصاده شده،بخشی ازآن در خارج سرمایه گذاری و مابقی به ایران باز گردانده خواهد شد.
3-بودجه سالیانه رژیم بطور متوسط طی ده سال گذشته معادل 120 میلیارد دلار در هر سال بوده است.باتوجه به سه هزار و سیصد میلیارد دلار دزدیده شده از مردم درطی این چهل سال و سپرده آن در خارج،این پول نزدیک به 30 سال بودجه سالیانه ایران میشود.که حاکی از بی رحمی مطلق این رژیم در دزدیدن اموال مردم و فرستادن آن به خارج و خرج نکردن آن برای حفظ محیط زیست و رفاه و آسایش مردم وعدم سرمایه گذاری برای نسلهای آینده ایران میباشد.این رقم سوای مخارج حمام خونهایی است که رژیم برای صدور ایدئولوژی منحوس و ضد بشری خود ،جهت تشکیل هلال شیعه، از اموال ملی ،غارت وخرج انجام این جنایات کرده است.
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

۱۳۹۷ شهریور ۲۰, سه‌شنبه

چرا رهبر رژیم،علیرغم درخواست های مکرر جهانی، دستور اعدام های اخیر را داد؟ / دکتر علی اکبر امید مهر

یکی از علل مجاب کردن طرفهای اروپایی و آمریکایی رژیم ،در حصول به برجام و لغو تحریم ها،باوراندن مسئله پلیس خوب و پلیس بد در حاکمیت ایران بود.رژیم در آخرین تحلیل ،باین نتیجه رسیده است.که از ترفند همیشگی خود، با یک استثنا و پیچیدگی بیشتر و تکمیل این پروژه،در مجاب کردن تیم کاری پرزیدنت ترامپ،استفاده کند.درین ترفند،طیف خامنه ای،کماکان نقش پلیس بد،طیف مجلس و مجلسیان،پلیس خوب و طیف روحانی ،حد وسط و رابط این دو طیف را بازی می کنند.رابطین رژیم در خارج موظف شده اند.این پیام را به تیم کاری پرزیدنت ترامپ برسانند.که اگر طیف پلیس خوب در ایران به بازی گرفته نشود.مسائلی چون اعدام های اخیر و کشتاری که در مقر احزاب کرد، با حمله موشکی رخ داد،تشدید خواهد شد.بالعکس اگر طیف پلیس خوب به بازی گرفته شود.احیای مجدد طرح عفو عمومی در مجلس و از بین بردن موانع بازگشت ایرانیان مقیم خارج و چراغ سبز برای تصویب لوایح مبارزه، با تامین مالی تروریسم و پولشوئی،در راس کارهای آن خواهد بود.رژیم در راستای مبارزه با اتحاد اپوزیسیون نیز،اعم از داخل و خارج از کشور،از کلیت این نقشه راه،جهت ایجاد اختلاف بین ایرانیان، استفاده می کند.دستورالعمل روز رژیم سازش با قدرت های خارجی و ممانعت از اتحاد مردم علیه خود،با استفاده از همه ترفندهای نوشتاری،گفتاری،دیجیتالی و... می باشد.در نتیجه راه حل شکست هر دو جنبه داخلی و خارجی این نقشه راه،این است:
1-اتحاد ایرانیان بشکل فراجناحی فرامسلکی،با هدف واحد و مشترک: براندازی رژیم.
2- اطلاع رسانی به تیم کاری پرزیدنت ترامپ و دیگران در مورد این نقشه راه رژیم.
توضیح: خلاصه این گزارش با ضمائم مربوطه، به مقصد عالی ارسال شد.
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

۱۳۹۷ فروردین ۲۶, یکشنبه

پیام شاهزاده رضا پهلوی به جامعه مدنی ایران

هم‌میهنان،
آنچه جریان‌ها و برخی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌هایِ جامعه‌یِ مدنی و سیاسیِ ایران را در این مقطع زمانیِ تاریخ‌ساز به چاره‌اندیشی انداخته است، شرایطِ خطیر کشورمان ایران می‌باشد. برای نجات ملت و برای نجات کشور. چراکه نگرانیِ مشترکِ ما ایران و دردِ مشترکِ ما، دردِ ایران و ایرانی است. نگرانیِ ما همانآ احتمالِ انقراض ایران است. کشوری که نیروهایِ انسانیِ خود و منابع آبي و طبيعي خويش را نسل اندر نسل از دست بدهد، محكوم به فنا ست. تجميع شاخص‌هایِ انسانی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتیِ انقراض در ایران امروز، امری است انکارناپذیر. دوگانه‌یِ ملیِ ما امروز چیزی نیست مگر دوگانه‌یِ بقاء یا انقراض.
هم ميهنان،
انتخاب میانِ این دو با ما ست. یا ایران را بازمی‌سازیم و شرایطِ اقتصادی، اجتماعی، رسانه‌ای و فرهنگیِ بازسازیِ نظام سیاسیِ آینده‌یِ آن را بر پایه‌هایِ استوارِ دموکراتیک با یکدیگر فراهم می‌آوریم؛ یا ناظرِ فروپاشیِ همزمانِ حکومتِ فرقه‌ای از یک سو و میهن‌مان ایران در سراشیبیِ آنارشی از سوی دیگر خواهیم بود. در آوردگاهی از این دست باید متاسفانه این واقعیتِ انکارناپذیر را نیز پذیرفت که گسل‌هایِ اجتماعیِ ایران تحتِ استبداد ‌فرقه‌ای، بشکل خطرناکی عمیق و چرکین شده‌اند.
باری! ایران در دو راهی دموکراسی و آنارشی گرفتار آمده است. انتخابِ راه درست با ما ست.
سقوطِ جمهوری اسلامی نزدیک است. نظام نخواهد توانست از سقوط خود جلوگيري كند. از سوي ديگر، ميدانيم كه تاریخ از خلاء بیزار است. در درازایِ فرآیندِ فروپاشیِ نظام و پس از آن، خلاء اتوریته‌یِ سیاسی اگر بر اساسِ همکاریِ اجراییِ شخصیت‌ها و نخبگان سياسي پُر نشود، با نیروی دیگری پُر خواهد شد. پُر کردن این خلاء با معلوماتِ کتابی ممکن نیست. پُر کردنِ این خلاء نيازمند دادوستد سياسي در ميدان عمل است. پر كردن خلاء اتوريته سياسي با یک اِکوسیستمِ سیاسیِ مدرن و پایدار، تنها با هدايت اجراییِ دورانِ گذار و با همکاریِ نخبگان سياسي ممكن خواهد شد. برآيند دادوستد همين نخبگان است كه به شكلگيري اتوريته نوين خواهد انجاميد. اتوريته نويني كه به عنوان عالي ترين مرجع سياسي آينده، بتواند به مطالبات جامعه مدني رسيدگي كرده و به آنها جامه عمل بپوشاند. اگر نخبگان سياسي ایران به هر دلیلی از پسِ کارستانی از این دست برنیآیند و این خلاء را پُر نکنند، در پي فروپاشیِ محتوم حکومتِ فرقه‌ای در ایران، خلاء اتوريته را نیروی دیگری پُر خواهد کرد. چراکه تاریخ از خلاء بیزار است.
هم‌میهنان!
دربرابر دوگانه‌ای چنین سهمگین، یعنی در دوراهیِ تضمینِ بقاء ايران در شكوفايي از طريق دادوستد نخبگان از یک سو؛ یا انقراض در سراشیبیِ آنارشی از سوی دیگر؛ پرسش اين است که شاخص‌هایِ انسانی و گفتمانیِ نیرویی که بتواند با تسهيل و تسريع اجراییِ دوران گذار چنین خلایی را پُر کند، کدام اند؟
فرصت گران و خطر در كمين است. تاريخ به ما آموخته كه رويكرد حذفي به هرج و مرج منتهي خواهد شد. بازسازي يك اتوريته دموكراتيك در هرج و مرج ناممكن خواهد بود. سنگ بناي چنين اتوريته اي بايد از هماكنون گذاشته شود. لازمه اين كار، دادوستد عملي نخبگان سياسي از همين امروز است.
نگاه نسل سوخته به نخبگان سياسي است. هستند کانون‌هایی که از دل فعالینِ جوانِ داخل و خارج ایران می جوشند و در حال شکل گرفتن هستند. این کانون‌ها چشم‌به‌راه پیوستن به چهره‌هایِ رسانه‌ای وشناخته‌شده‌ای هستند که با قلوب و اذهانِ نسلِ امروز و به زبانِ آنها با ایشان سخن می‌گویند. شایسته است که رسانه‌هایِ کلان نیز توجه بیشتری به کشفِ رهبرانِ گمنام شبکه‌هایِ فعالینِ جوان، به‌ویژه در داخل کشور داشته باشند. بهترین راه اثرگذاریِ مثبتِ این رسانه‌ها بر تحولاتِ داخلِ کشور، با تاثیرپذیری بیشرشان از رهبرانِ جوانِ درحال‌ظهور و شبکه‌های ارتباطی آنها هموار خواهد شد.
هم‌میهنان!
مطمئن باشید که در راه نزدیک کردن نیروهایِ ایران‌دوست و دموکراسی‌خواه به یکدیگر، همواره در کنار شما بوده و خواهم بود و از هیچ کوششی کوتاهی نخواهم کرد.
پاینده ایران
رضا پهلوی
برگرفته از . صفحه فیسبوک شاهزاده رضاپهلوی

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

۱۳۹۷ فروردین ۹, پنجشنبه

لوح های شبیه کارت اعتباری در تمدن ایران باستان .

موسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو مجموعه‌ای از ۳۰۰ لوح و کتیبه باستانی ایرانی را به سازمان میراث فرهنگی ایران بازگرداند. این کتیبه‌ها گویا حاوی اسنادی هستند که جزئیات مربوط به اقدامات داخلی امپراتوری ایران باستان را نشان می‌دهند. این ۳۰۰ لوح و کتیبه از خاک رس ساخته شده‌اند و روی آنها با خطوط میخی حکاکی شده است و حاوی اطلاعات و جزئیات قلمرو و پایتخت ایران در حدود سال ۵۰۰ پیش از میلاد است. این لوح‌ها به همراه ده‌ها هزار لوح و کتیبه دیگری بود که در سال ۱۹۳۷ توسط این موسسه خاورشناسی برای انجام مطالعات بیشتر قرض گرفته شده بود. روی این کتیبه‌ها، اطلاعات و داده‌هایی در رابطه با مقدار جیره غذایی که روزانه به کارگران در مناطق نزدیک اپراطوری داده می‌شد، ثبت شده است. درواقع مقامات در آن مناطق این کتیبه‌ها را به پایتخت می‌فرستاند تا میزان پرداختی‌شان به کارگران را ثبت کنند و همچنین از طریق این کتیبه‌ها می‌شد اطلاعات مربوط به نمایندگانی که به این منطقه رفت‌وآمد داشتند را نیز به دست آورد. چارلز جونز پژوهشگر و کتابدار در موسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو و همینطور متخصص لوح و کتیبه می‌گوید: «عملکرد این لوح‌ها به‌نوعی شبیه به قبض و رسید کارت‌های اعتباری است و اطلاعات بسیار پرباری از طریق این کتیبه‌ها ردوبدل می‌شد.» براساس این کتیبه‌ها جیره غذایی یک کارگر مرد بالغ حدود یک و نیم کیلوگرم جو و نیم کیلو نوشیدنی بود که البته بسیاری از کارگران دو یا پنج برابر این مقدار دریافت می‌کردند و کسانی که از موقعیت اجتماعی بالاتری برخوردار بودند بیشتر از اینها نصیبشان می‌شد. همچنین از طریق این کتیبه‌ها می‌شد اطلاعات مربوط به اصالت هر کدام از کارگرها و اینکه از چه بخشی از امپراتوری بودند را هم فهمید. مثلا اینکه کارگری که در پایتخت مشغول به کار است از بابل، سوریه، مصر، تراکیه می‌آیند و یا دیگر بخش‌هایی که اکنون جزوی از افغانستان، پاکستان و یا آسیا مرکزی است. قدمت این کتیبه‌ها به اواسط فرمانروایی داریوش اول، یعنی از سال ۵۰۹ پیش از میلاد تا ۴۹۴ پیش از میلاد برمی‌گردد.

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

۱۳۹۵ بهمن ۱, جمعه

ژنرال دوگل : پایتخت فرانسه سرافراز استکه نمایشگاه بزرگ هنر ایران را برپا میکند .


ژنرال شارل دوگل رئیس جمهوروقت فرانسه  در سوم اکتبر 1961 در پیشگفتار کتاب ( هفتهزار سال هنر و فرهنگ ایران ) می نویسد :
به سرافرازی دیداری که شاهنشاه ایران از فرانسه کرده اند  پاریس پایتخت فرانسه مفتخر و سرافراز استکه نمایشگاه هنر و فرهنگ ایران را باز گشائی نماید .

وبه نوشته خود چنین میافزاید : 
 ایران چهارراه جهان است و از اینرو در درازای سده ها همیشه در زیر تازش بیگانگان بوده و هم بـر روی همه کشورها نشانه هائی بسیار ژرف به جای گذاشته است . ولی همیشه خرد سرشار ایرانـی بخشندگی داشته است . زیرا بیش از آنچه که دریافت کرده بخشیده است . نمونه هـای روشن آن کورش بزرگ , داریوش بزرگ , خشایارشاه و دیگرانند . همین بخشندگی و والائی مایه و پایه بزرگـــــی و شکوه این کشور شده است .
 این نمایشگاه برای نشاندادن و آشکار کردن همین بزرگیست . همه کشورهای جهان بویژه سرزمین های خاوری از شهریگری و فرهنگ ایران بویژه در دوره هخامنشیان و داریوش بزرگ بهره مند شده اند . در زمان ساسانیان ایران پل بزرگ پیوند میان رم با آسیا و هند و چین شد .
 ایران در جریان چیرگی اسلام نیز از پای در نیامد و چهره درخشان ادب و فرهنگ پرتوان خویش را نشان داد و هنری را آشکار کرد که روانها را شور شادی می بخشد و بر سراسر جهان بویژه خاور زمین سایه شکوه می افکند . کشور ایران همچون گذشته ارزشهای بی همتای خود را نشان میدهد .
فرانسه بخود میبالد .ایران که اکنون بزرگداشت 2500 سالگی شاهنشاهی خود را برگزار میکند  گواه مردمی بودن و رادمردی مردمی آزاده است که در جهان بی همتا میباشند *
آندره مالرو در پیشگفتار همین نسک  ( کتاب ) مینویسد : هرگاه نام ایران وایرانی برده شود نخستین واژه ایکه در اندیشه راه می یابد شهریگری ( تمدن ) است .
او می افزاید : هنر وفرهنگ شهریگری ایران  پدیده های شکست ناپذیر این کشورند که از آسیای میانه تا ژرفنای آفریقا و از هند تا همه اروپا را در برگرفته اند .
 گیرشمن , باستان شناس بلند آوازه و دانشمند سرشناس فرانسوی که در شوش از دیر زمان دست به کند وکاو زده بود با یافتن یک استوارنامه ( سند ) در این شهر مینویسد که ایرانیان نخستین مردم جهانند که شمار زنی ( جدول ضرب ) را پیش از آنکه فیساغورس به آن دست بیابد آفریدند , زیرا در یک تخته سنگ دیده بود که نوشته بودند : 153 / 1= 45/ 03
اینها چکیده سخنان  دانشمندان و کشورمداران فرانسه مهد تمدن اروپا بود که با خواندن آنها خون در رگ وریشه هر ایرانپرستی به جوش میآید
 هنگامی که ما از بزرگی و والائی خود سخن میگوئیم , برخی از خود باختگان و فرومایگانی که نام خود را ایرانی نهاده و سر بر آستان بیگانگان میسایند , اینها را به ریشخند میگیرند ولی این با ایران پرستان استکه این انیران را از خود برانند و بر دهانشان بکوبند . اینها هراسناکتر از بیگانه اند
.

برگزیده از کتاب : کارنامه دکتر کوروش آریامنش ص 358- 359 نوشته دکتر اله دالفک
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

۱۳۹۴ مرداد ۲۱, چهارشنبه

نقش پلیس در کشورهای مختلف دنیــــا


Police in USA
Snap7

Police in Iran 

+ کهریزک 

Snap10Police in England
Snap1Police in North Korea
Snap3Police in Russia
Snap8Police in BrazilSnap5Police in IndiaSnap2Police in Arab EmiratesSnap11Police in NetherlandSnap9Police in ChinaSnap14Police in SudanSnap13Police in TurkeySnap15Police in AzerbaijanSnap16Police in SwedenSnap12

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۵, جمعه

کنگره هزاره فردوسی به سال ۱۳۱۳ در دوران رضا شاه بزرگ و شخصیتهای شرکت کننده در آن !


یکی از رویدادهای مهم فرهنگی قرن بیستم، و مهم‌ترین کنگرهٔ علمی بود که در ایران معاصر برگزار شد. برخی مرگ ناجوانمردانه احمد کسروی را به دولت پهلوی نسبت میدهند ولی میبينيم که احمد کسروی در آن زمان از جمله ميهمانان و سرآمد های اين هزاره در باره فردوسی است. کسروی را آخوند ها و «اخوان المسلمين» می کشند.
ردیف اول (نشسته): حیدرعلی کمالی (ترکیه)، محمدتقی بهار، هانری ماسه (فرانسه)، عباس اقبال، عیسی صدیق، محمد آقااوغلو (آمریکا)، فرانکلین گونتر (آمریکا)، سباسستیان بک (آلمان).
ردیف دوم: جان درینک‌واتر (انگلستان)، عبدالوهاب عزام (مصر)، ژرژ کونتنو (فرانسه)، ابراهیم حکیمی، یوگنی برتلس (شوروی)، سفیر شوروی، حسن اسفندیاری، محمدعلی فروغی، خانم گدار، دستور نوشیروان (هند)، آرتور کریستنسن (دانمارک)، فریدریش زاره (آلمان)، عبدالحسین شیبانی، حسن پیرنیا.
ردیف سوم: مجتبی مینوی، ولی‌الله نصر، مهدی دیبا، حسن وحید دستگردی، میرزا یانس، بدیع‌الزمان فروزانفر، سعید نفیسی، جمیل صدقی زهاوی (عراق)، صادق رضازاده شفق، محمد فؤاد کوپرولو (ترکیه)، ابوالقاسم اعتصام‌زاده، محمد نظام‌الدین، ادوارد دنیسن راس، آشیکاگا آتسوجی (ژاپن)، زین‌العابدین رهنما، آ. آ. بولوتنیکوف (شوروی)، محمدطاهر رضوی (هند)، غلامرضا رشید یاسمی.
ردیف چهارم: مایل تویسرکانی، احمد حامد صراف (عراق)، علی‌اصغر حکمت، یان ریپکا (چکسلواکی)، نصرالله فلسفی، محمد عشاق (هند)، آلکساندر فرایمان (شوروی)، سید عبد الکریم حسینی (حیدرآباد دکن ,هند)، عبدالعظیم قریب، علی نهاد بی (ترکیه)، شیخ‌الملک اورنگ، احمد بهمنیار، رحیم‌زاده صفوی.
ردیف پنجم: ژوزف هاکن (فرانسه)، جلال همایی، یوری نیکولایویچ مار (شوروی)، علی قویم، آلکساندر روماسکویچ (شوروی)، یوزف اوربلی (شوروی)، جمشید جی اونوالا (هند).
ردیف ششم: بهرام‌گور آنکلساریا (هند)، احمد کسروی، نصرالله تقوی، ولادیمیر مینورسکی (انگلستان)، عبدالحمید عبادی (مصر)، آنتونیو پاگلیارو (ایتالیا)، ملک کرم، ارنست کوهنل (آلمان)، عباس خلیلی، علی جواهرکلام، ال. آ. مایر (فلسطین).
در کنگرهٔ علمی هزارهٔ فردوسی بیش از چهل تن از خاورشناسان برجسته به نمایندگی از کشورهای خود حضور یافتند و به ارائه سخنرانیها و مقالات خود پرداختند، از جمله: بهرام‌گور آنکلساریا (هند)، جمشید جی اونوالا (از پارسیان هند)، یوگنی برتلس (از شوروی)، سباستیان بک (آلمان)، آنتونیو پاگلیارو (ایتالیا)، ادوارد دنیسن راس (انگلستان)، جمیل صدقی زهاوی (عراق)، یان ریپکا (چکسلواکی)، روماسکویچ (شوروی)، فریدریش زاره (آلمان)، عبدالحمید عبادی (مصر)، عبدالوهاب عزام (مصر)، فرایمان (شوروی)، فهیم بیر قدارویچ (یوگسلاوی)، آرتور کریستنسن (دانمارک)، ارنست کوهنل (آلمان)، کونتنو (فرانسه)، ژرژ مار (شوروی)، هانری ماسه (فرانسه)، سید عبد الکریم حسینی(حیدرآباد دکن ,هند)، ولادیمیر مینورسکی (انگلستان)، آشیکاگا آتسوجی (ژاپن)، محمد آقااوغلو (آمریکا)، جان درینک‌واتر (انگلستان)، ال. آ. مایر (فلسطین).
هزارهٔ فردوسی (یا جشن هزاره فردوسی)، مجموعهٔ آیین‌هایی بود که به مناسبت هزارمین سال میلاد فردوسی در سال ۱۳۱۳خورشیدی در تهران، طوس و دیگر شهرهای ایران برگزار شد. در کنگرهٔ هزارهٔ فردوسی که نخستین اجتماع بزرگ علمی در ایران بود، ۴۰ تن از ایران‌شناسان برجسته از ۱۷ کشور و ۴۰ تن از دانشمندان و ادیبان ایرانی شرکت داشتند. به مدت ۵ روز از ۱۲ تا۱۶ مهر ۱۳۱۳ سخنرانی‌هایی در تالار دارالفنون در تهران ایراد گردید و تعدادی از آنها در کتاب هزارهٔ فردوسی به چاپ رسید.
نزدیک به چهل تن از ادیبان و دانشمندان ایرانی نیز شرکت‌کنندگان کنگره بودند، از جمله: ادیب‌السلطنهٔ سمیعی، اعتصام‌الملک، عباس اقبال آشتیانی، بدیع‌الزمان فروزانفر، احمد بهمنیار، محمدتقی بهار، ابراهیم پورداود، محمدعلی تربیت، حکیم‌الملک، صادق رضازاده شفق، نصرالله فلسفی، عبدالعظیم قریب، احمد کسروی، مشیرالدوله پیرنیا، مجتبی مینوی، سعید نفیسی، وحید دستگردی، جلال‌الدین همایی، رشید یاسمی.به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed