۱۳۹۷ شهریور ۲۳, جمعه

سرنگونی رژیم و تعیین تکلیف هزاران میلیارد سپرده عمال رژیم در خارج/ دکترعلی اکبر امید مهر


خبر1-دولت مصر 250 میلیارد پوند مصری از اموال اخوان المسلمین را مصادره نمود.
خبر2-لیست سپرده های بانکی در خارج و اموال دزدیده شده از مردم توسط مسئولین رژیم ،منتشر شد.
توضیح خبر اول- پروسه مصادره اموال اخوان المسلمین بشرح زیر بود:
1- ابتدا،شناسائی اخوان المسلمین بعنوان یک گروه تروریستی،توسط پارلمان مصر،بعلت جنایات محمد مرسی و شرکاء در روزهای آخر حکومت شان در مصر.
2-سپس، تایید مصوبه مجلس در مورد مصادره اموال گروههای تروریستی در مصر ،از سوی السیسی رئیس جمهور (ماده 22 قانون قضائی سال 2018)
3-شناسائی سپرده های نقدی و اموال اخوان المسلمین در داخل و خارج و همکاری دولت های مربوطه جهت تحویل آن، بر اساس قانون گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشوئی و تامین مالی تروریسم = FATF
توضیح خبر دوم-پروسه بازگشت اموال دزدیده شده توسط رژیم به صاحبان واقعی آن یعنی ملت ایران:
1-رژیم حاکم بر ایران در حال فروپاشی است.عمال رژیم برای تحمیل خواسته های غیر انسانی خویش،تاکنون جنایات بیشماری علیه ملت ایران و ملل همسایه و سایر ملل مرتکب شده اند.اگر در روزهای آخر فروپاشی نیز کماکان باین قبیل جنایات ادامه دهند.بر اساس قانون بین المللی مزبور (FATF ) مجوز لازم را به ملت ایران پس از فروپاشی میدهند.که در مجلس ملی آینده،طی مصوبه ای،این رژیم و عمالش را تروریست نام برده،در صدد مصادره اموال و سپرده های این گروه تروریستی بر آید.
2- خوشبختانه از هم اکنون لیست اموال و سپرده های دزدیده شده عمال رژیم در داخل(بطورمستند و محرمانه توسط مبارزین داخل) و در خارج(با همکاری مبارزین داخل و خارج از کشور)تهیه و لیست این دزدی ها در خارج منتشر شده است.اگر اموال گروه تروریستی اخوان در مصر 250 میلیارد دلار مصری برابر 15 میلیارد دلار است.لیست منتشر شده از اموال و سپرده های عمال رژیم در خارج معادل 3،299،300،000،000 یعنی قریب سه هزار و سی صد میلیارد دلار آمریکا میباشد.که برابر قانون مزبور و مصوبه مجلس ملی آینده جملگی مصاده شده،بخشی ازآن در خارج سرمایه گذاری و مابقی به ایران باز گردانده خواهد شد.
3-بودجه سالیانه رژیم بطور متوسط طی ده سال گذشته معادل 120 میلیارد دلار در هر سال بوده است.باتوجه به سه هزار و سیصد میلیارد دلار دزدیده شده از مردم درطی این چهل سال و سپرده آن در خارج،این پول نزدیک به 30 سال بودجه سالیانه ایران میشود.که حاکی از بی رحمی مطلق این رژیم در دزدیدن اموال مردم و فرستادن آن به خارج و خرج نکردن آن برای حفظ محیط زیست و رفاه و آسایش مردم وعدم سرمایه گذاری برای نسلهای آینده ایران میباشد.این رقم سوای مخارج حمام خونهایی است که رژیم برای صدور ایدئولوژی منحوس و ضد بشری خود ،جهت تشکیل هلال شیعه، از اموال ملی ،غارت وخرج انجام این جنایات کرده است.
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed