۱۳۹۲ اسفند ۵, دوشنبه

ملینا مرکوری , سمبل میهن پرستان یونان در قرن بیستم / درسی برای خانم گوگوش !
 «ملینا مرکوری Molina mercouri» هنرمند، سیاستمدار و سمبل میهندوستی در قرن بیستم که در ۱۹۲۵ در آتن به دنیا آمد و بعدا برای ادامه فعالیت سینمایی به آمریکا رفت.جهان نیمه دوم قرن ۲۰ هیچگاه تلاش خستگی ناپذیر و مبارزات «ملینا» برای نجات وطنش یونان از دست حکومت سرهنگها را فراموش نخواهد کرد و تاریخ بهترین قضاوت را درباره او به دست خواهد داد.ملینا پس از حذف حکومت سرهنگها، به نمایندگی پارلمان یونان انتخاب و سپس وزیر فرهنگ این کشور شده بود.این بیانات ملینا، نهایت میهندوستی او را ثابت می کند:«من با هرگونه مجازات اعدام مخالف هستم، ولی اگر عضو هیات منصفه دادگاهی باشم که یک غارتگر آثار باستانی هم میهن خود را محاکمه کند، که به خاطر پول، هویت ملی و میراث عمومی را به بیگانه فروحته و یا از وطن خارج کرده باشد، دست روی قلبم می گذارم و نظر به اعدام او می دهم، زیرا فروش هویت میهن که به همه تعلق دارد و میراث عزیز و مشترکی است بزرگترین خیانت است و در این زمان نمی توان گفت که طمع و یا بی سوادی، نادانی و نیاز مالی باعث این کار شده است. کسی که هویت وطن خود را بفروشد از ارتکاب به خیانت های دیگر باز نخواهد ایستاد؛ پس چه بهتر که زنده نباشد.».ملینا چند سال پیش در آمریکا درگذشت.

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed