۱۳۹۰ آذر ۲۱, دوشنبه

ترور فکری مردم بوسیله چماغداران فکری رژیم برای مقابله با مبارزین و آزادی خواهان در رسانه هائی که نام آزادی را یدک میکشندبا امکاناتی که در اختیار رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد این رژیم میتواند به آسانی عوامل خودرا در صفوف مخالفین نفوذ دهد.
 رادیو تلویزیونها روزنامه ها و بویژه رسانه های اینترنتی یکی از میدانهای بر خورد مزدوران رژیم با مخالفین میباشد که
به اقتضای روز باروشهای مختلف پس از  رخنه به صفوف گروهای مبارز  با تندروی و مخالفت باهرنوع همکاری با دیگر گروهها وایرانیان  خواهان آزادی   و اتهام زدن به بقیه هواداران آن گروه و تندروی های بیمورد باعث بروز اختلاف و
بر هم خوردن صفوف  مبارزین میگردند . این روش اخیرا بیشتر مورد استفاده مزدوران رژیم قرار میگیرد .
بعنوان مثال  بایکوت خبری و رسانه ئی فعالیتهای گسترده شاهزاده رضا پهلوی میباشد که برای آزادی کشورش و اجرای قانون حقوق بشر و آزادی کلیه زندانیان سیاسی ایران بطور شبانه روزی تلاش میکند  از جمله این رسانه ها که  ادعای استقلال و حفظ نام آزادی مطبوعات را یدک میکشند  بی بی سی و صدای آمریکاست .
در رسانه های اینترنتی هم  بایکوت خبری ادامه دارد به جز چند سایت  بقیه  سکوت اختیار کرده و میدان را برای حتاکان و
 مغرضان  آزاد گذاشته اند .   روش دیگرشان این استکه با بسیج عده ئی مزدور بسیجی و غیره با تماسهای تلویزیوئی  بعنوان مخالف رژیم رهبران مبارزات ملی را  مورد اهانت قرارمیدهند و در سایتهای خبری نیز بهمین طریق عمل میکنند و با نوشتن و انتشار مقالات کلیشه ئی و تحریف تاریخ و ایراد اتهامهای واهی سعی میکنند راه مبارزه با رژیم را برای مخالفین نا هموار سازند .
عاقلانه ترین راه برخورد با این افراد واکنش نشان ندادن است که این ترفند جدید را بی اثر میکند . پیروزی نزدیک است این نوع واکنشها از سوی رژیم نشان از خبر های خوبی برای  مبارزین  در آینده ای نزدیک است . اتحاد ملی تنها راه پیروزیست .
پیش بسوی همبستگی ملی و بویژه آشتی ملی به رهبری رضا پهلوی که نشان داده  بهترین و بر ترین فرد برای رهبری این مبارزه ملی میباشد . کاوه

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed