۱۳۹۱ خرداد ۳۰, سه‌شنبه

داستان واقعی سفر محمدرضا شاه پهلوی به آلمان و ماجرای کشته شدن یک دانشجوی آلمانی هنگام تظاهرات پس ازگذشت 42 سال .توطئه جهانی در آلمان بر علیه محمد رضا شاه پهلوی
در دوم ماه جون June 1967 میلادی برابر 1346 خورشیدی محمد رضا شاه پهلوی همراه همسرشان علیا حضرت شهبانو فرح پهلوی برای دیدن یک اوپرا وارد برلین در آلمان غربی می شوند. درست در اواسط اوپرا صدای تظاهرات عده ائی بر علیه شاه ایران به گوش می رسد و به دنبال آن صدای شلیک گلوله ای به گوش رسید و یکی از تظاهر کنندگان دانشجو بنام بنوزارا کشته می شود. تظاهر کنندگان از تمام نیرو های چپ سرا سر دنیا بسیج شده بودند و به برلین آمده بودند تا به نظر آنها شاه دیکتاتور را بخاطر جنایاتی که مرتکب می شود را رسوا کنند. جالب است اگر از تمام تظاهر کنندگان سوال می کردید ایران کجا است و از آن چه می دانید، جواب آن ها این بود که ثریا ملکه ایران بوده و حالا علیا حضرت شهبانو فرح پهلوی ملکه ایران است.

سوالی این جا مطرح است. به دانشجویان چپ سراسر دنیا چه ارتباطی دارد که از تمام کشور های اروپائی و غیرو به برلین بیایند و بر علیه محمد رضا شاه پهلوی تظاهرات انجام دهند. فقط پادشاه ایران دیکتاتور بود. هزینه آمد و رفت و توقف دانشجویان از کجا تأمین شده بود. به خوبی معلوم است آن تظاهرات یک توطئه جهانی بر علیه محمد رضا شاه بوده است.

شلیک کننده یک پلیس آلمان غربی بود بنام کال هنس کورراس که در باز جوئی ها ضد و نقیص صحبت کرده است. اولین بار گفت بی اختیار انگشتم روی ماشه گذاشته شد و فشار دادم. در جلسه دیگر باز جوئی می گوید احساس خطر کرده نگران بودم مبادا دانشجویان قیام گر موفق شوند برلین را در کنترول خود بگیرند. در جای دیگر گفت افراد، مسلح به چوب و چماق به او حمله کردند و می خواستند اسلحه را از دست او بیرون بیاورند که مجبور به شلیک شدم. بلا فاصله در تمام دنیا مطرح شد افراد چماق بدست مأموران امنیتی همراه شاه بودند. لذا چون سندی بر علیه کال هنس کورراس به دست نیامد او آزاد گردید.
پس از فرو پاشی دیوار بین آلمان غربی و شرقی و اتحاد دو آلمان اداره ویژه ائی برای نگهداری و حفظ پرونده های سازمان جاسوسی آلمان شرقی دایر شد و این اداره ویژه هر از چندی سندی را افشا می کند.
در سند افشا شده می خوانیم هنگامی که کال هنس کورراس 22 ساله بود گرایش های کمونیستی داشت، به همین دلیل از آلمان غربی به آلمان شرقی می رود. عمل این جوان 22 ساله عجیب است زیرا همه از آلمان شرقی به آلمان غربی فرار می کردند و دیوار کشیدن بین دو آلمان به همین دلیل بوده است. به هر حال کال هنس کورراس در پلیس آلمان شرقی ثبت نام می کند و پس ازمدتی عضو اشتازی یعنی عضو سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی ( 
f .E . D ) می شود. وقتی مقامات اشتازی متوجه فعالیت های سود مند او به سود آلمان شرقی می شوند، تشخیص می دهند او مهره خوبی برای نفوذ در آلمان غربی است. باید توجه داشت سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی در پلیس و اکثر ادارات آلمان غربی نفوذ داشته است به همین دلیل ( کال هنس کورراس ) به آلمان غربی می رود و وارد پلیس آلمان غربی می شود و در دوم جون ( June ) 1967 اقدام به بزرگترین عمل می کند و با شلیک و کشتن جوان دانشجو سبب می شود بزرگترین سازمان ها و جنبش های کمونیستی بر علیه امپریالیست امریکا و جهان سرمایه داری در اروپا بوجود آید. فقط در این میان محمد رضا شاه پهلوی معصوم قربانی می شود.

اولین گروهی که بلافاصله بعد از دوم جون 1967 بوجود آمد، بنام نهضت دوم جون به قصد عملیات تروریستی بود. از اقدامات این نهضت تروریستی می توان ربودن یکی از رجال برجسته آلمان بنام پیتر فورنس بود و بعداً کشتن یک دادستان و بعد از آن عملیات تروریستی و حرج و مرج در محیط های دانشگاهی هر روز وجود داشت. بخصوص یکی از استادان فلسفه بنام اسماکوس که عقاید کمونیستی داشت هر روز از این دانشگاه به آن دانشگاه می رفت و بر علیه محمد رضا شاه سخنرانی می کرد. حتی گروه خوانندگان انگلیسی بنام بیتل ها آهنگ هائی در تحریک جوانان و دانشجویان می خواندند و از آن ببعد همه ساله بعنوان سالگرد دوم جون 1967 تظاهراتی در سراسر اروپا بر گزار می شد و محمد رضا شاه براستی قربانی جنگ پنهانی ابر قدرت ها که سلاح اتمی داشتند شده بود.

بررسی و تجزیه و تحلیل تظاهرات مقابل اوپرای برلین
در سند آمده است تظاهر کنندگان مقابل اوپرای برلین از تمام نیرو های چپ و کمونیست های سراسر دنیا بسیج شده و به برلین آمده بودند تا تظاهرات علیه شاه ایران را برگزار کنند. نا گفته پیدا است این سازمان دهی یک توطئه بزرگ جهانی بر علیه پادشاه ایران بود که توسط اتحاد جماهیر شوروی تدارک شده بود. از همه جالب تر اینکه همان طور که قبلاً گفته شد تظاهر کنندگان هیچ اطلاعاتی درمورد ایران نداشتند. لذا هر آنچه حزب کمونیست شوروی درباره محمد رضا شاه می خواست بگوید قبلاً در مغز بچه استالینی ها جا سازی کرده بود.

وقتی به گذشته نه چندان دور بنگریم متوجه میشویم در آن مقطع زمانی، متحدین یعنی ( اتحاد جماهیر شوروی و قوای ورشو ). و متفقین بزرگ یعنی ( امریکا، آلمان، فرانسه و انگلستان ) که هر دو گروه دارای سلاح اتمی بودند رو در روی هم قرار گرفته بودند. از آنجا که مردم اروپا 20 سال بود که جنگ جهانی را پشت سر گذاشته بودند و خرابی و نا ملایمات و خاطرات تلخ جنگ را بخوبی به یاد داشتند هرگز حاضر به جنگ دیگری آن هم از نوع اتمی را نمی توانستند تحت هیچ شرایطی قبول و تحمل کنند، لذا دو ابر قدرت جهانی می خواستند در برلین با هم زور آزمائی کنند و برای غارت و استعمار کشور های جهان با ایجاد جنگ سرد به جان کشور های جهان سوم افتادند. و ایران بخاطر منابع زیر زمینی غنی بخوصوص نفت اولین کشوری بود که در تیر رس آنها قرار گرفته شد و توسط عمله ها و جیره خواران خود مانند توده ائی های بیوطن و شبه کمونستها در داخل ایران و کنفدراسیونی ها در خارج شروع به فعالیت بر علیه شاه ایران کردند و تظاهرات دوم جون 1967 میلادی برابر با 1346 خورشیدی با انواع دروغ ها و تهمت های شرم آور به محمد رضا شاه بهترین دلیل می باشد.

وقتی به لیست جیره خواران و عمله های ایرانی که آن روز ها در تظاهرات شرکت داشتند نگاه کنیم نام جرثومه علی محمد فاطمی که خود را همه جا با نام جعلی شاهین فاطمی معرفی می کند و بهمن نیرومند، فرخ نگهدار، رضا براهنی، یونس پارسا بناب، و تعداد دیگر که هنوز هم بر علیه منافع و مصالح ایران در تلاش می باشند دیده می شود. در همین راستا بود که گروهی از ایرانیان جیره خوار خائن، پشت به ایران و ایرانی کرده در کشور های اروپائی مرتباً به فرمان اربابانشان بر علیه محمد رضا شاه فعالیت می کردند و از کمک های مالی کشور های استعمارگر بر خوردار بودند و نوزاد حرام زاده ائی از اتحاد همه گروه ها متولد شد و شناسنامه کنفدراسیون دانشجویان هم برای آن ها صادر شد. که شاهین فاطمی، بهمن نیرومند، فرخ نگهدار و تعداد دیگری عضو کنفدراسیون بودند و هنوز هم در جهت خیانت و عوامفریبی ملت ایران در تلاش می باشند.

از آن جا که به قول معروف ماه هیچ وقت زیر ابر نمی ماند بعد از 42 سال یعنی در سال 2009 میلادی با پژوهش و کاوش دو تاریخ نویس آلمانی بنام های هوبرتوس( 
Hubertus) و کناب (Knabe ) ثابت کردند قاتل دانشجو بنام بنوزارا (کال هنس کورراس ) پلیس آلمان غربی است که مخصوصاً دانشجو را کشته است.

لذا اکنون که او 67 سال دارد باز داشت و تحت باز جوئی است و به زودی به مجازات خواهد رسید. از همه مهمتر این است که در سنای آلمان پیشنهاد شد از پرداخت حقوق بازنشستگی محروم شود و بدینوسیله ثابت شود محمد رضا شاه مورد توطئه جهانی قرار گرفته و فرد معصومی بود. که با تمام میهن پرستی و حفظ منافع و مصالح ایران قربانی توطئه جهانی و کشور های استعمارگر شد. مجله اشترن و اشپیگل معتقدند تاریخ را باید دوباره نوشت زیرا 42 سال به مردم دروغ گفته شده و معتقدند دولت آلمان بخاطر آزادی کال هنس کورراس در سال 1967 میلادی و تهمت هائی که به محمد رضا شاه زده اند باید از خاندان پهلوی عذر خواهی شود.

نکته ائی که اشاره به آن را لازم می دانم این است آیا این واقعیت ها را روشنفکران، نویسندگان و شیفتگان مصدق گفته اند ؟ آیا جبهه ضد ملی ها که اکثراً ادعا می کنند دارای عنوان دکترا می باشند و به زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه آشنا هستند این اتفاقات و پیشنهاد مجله اشتر و اشپیگل را به آگاهی ملت ایران رسانده اند ؟ آیا توده ائی های بیوطن از این خیانت بزرگ خود شرمسار نیستند و سعی در جبران آن کرده اند ؟ بدبختی ملت ایران نداشتن پژوهشگر، روشنفکران و نویسندگان ملی و متعهد و ایران دوست است.
به امید بیداری و آگاهی ملت بی یار و یاور ایران
(
Afshin Beik Aryaii I
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed