۱۳۹۱ تیر ۶, سه‌شنبه

ایران در صـــدر !!


البته می دانیم که در همه خبرها که گزارشگران خبرگزاری های جهان منتشر می کنند ، منظورشان از " ایران " ، همان حکومت ننگین جمهوری پلید اسلامی است . ولی متأسفانه چون این نابکاران ، بساط ظلم و بیداد و ستمشان را در سرزمین اهورائی ما پهن کرده اند ؛ همه بلاهت ها و نابخردی هایشان ، به حساب ایران هم گذاشته می شوند . همانطوری که تمام کردارهای آمیخته به خطایشان نیز ، در هر زمینه ای هم که باشند ؛ باز هم به حساب ایران و ایرانی گذاشته شده ، و با نام ایران به جهانیان معرفی می گردند !

من از روئیدن خار سر دیوار دانستم ، که ناکس کس نمی گردد بدین  بالا نشینی ها !


از هنگامی که بلوای فعالیت های هسته ای  ایران در دنیا مطرح شده است ؛ از زمانی که به سبب مخالفت های غربی ها ، که کشور ایالات متحده آمریکا ، در رأس همه آنها قرار دارد ؛ با چنین فعالیت هائی از جانب جمهوری اسلامی ، مهمترین گزارشات خبرگزاریهای خودشان در جهان را ، به درج همه گونه اخباری در این زمینه اختصاص داده اند .

به ویژه بعد از آنکه کشورهای مخالف با این فعالیت ها ، مصمم شدند که جهت رسیدگی به این موضوع ، به برگزاری جلسات خاصی برای مذاکره با نمایندگان حکومت اسلامی در این زمینه بپردازند ؛ نام گرامی ایران ، که ناگزیر به همراه نام منحوس جمهوری فاسد این نابکاران همه جا آورده می شود ؛ در صدر اخبار مهم گیتی قرار گرفته است !

به استنباط من ، ما ایرانیان ، نه فقط از این حکومت نادان و دولت بی کفایتش ضربه خورده و همچنان نیز می خوریم ؛ بلکه از سوی همین کشورهای به ظاهر مخالف با فعالیت های غنی سازی اورانیوم ، توسط آخوندهای جنایتکار ، که در باطن با یکدیگر هزار گونه مراوده ها و بده و بستانهای تجاری دارند نیز ضربه های سختی را متحمل می شویم !

کی از بدترین آنها ، همین در صدر قرار دادن نام ایران در کلیه گزارشات خبرگزاریهاست . چرا که همواره با عبارت " حکومت ایران " و یا " دولت ایران " می آیند و تصور سایر مردم جهان را نسبت به ایران زشت و منفی می گردانند . به عبارتی دیگر ، همه انرژی مردم ایران اشغال شده ، چه برون مرزیها و چه درونمرزیها ، مصروف پیگیری اخبار گوناگون در این زمینه ها می گردند ، و به گونه ای غیر مستقیم مردم مملکت ما را کاملا منفعل و بدون تحرک فکری می سازند !

اگر انرژی های مردم ، به عوض پیگیری نمودن نتیجه های مذاکرات چندگانه ، و یا بررسی بازتاب واکنش های شرق و غرب در این رابطه ، برای نوسازی و به آوری در سرزمین شان هزینه می گردید ؟ اکنون در بسیاری از زمینه های علمی و هنری ، نمایندگان نخبه میهن مان ، در همه جای این دنیای پهناور سرآمد بودند و گوی سبقت را از همگان می ربودند .

در گذشته نه دور و نه نزدیک ، در دوران نوجوانی ام ، تمثیل زیبائی را در مقاله ای خواندم ؛ که بسیار از آن لذت بردم و بدان افتخار هم می کردم . در آن یادداشت نگاشته شده بود ، اگر هوش ایرانی و دقت ژاپنی در هم جمع گردند ؟ دنیا را به تصرف خویش در می آورند ! دقیقا هم همینطور است . همگان به هوش سرشار ایرانیان اذعان داشته و بدان معترفند ؛ همانگونه که همگان از دقت بی نظیر ژاپنی ها نیز به فراوانی سخنهای تمجید آمیز می گویند .

ما فقط یک جا بیهوشی کامل را ضمیمه وجودمان کردیم ؛ که مدت سی و اندی سال است که چوبش را هم می خوریم ! آن زمانی که دانشجویان ایرانی عضو کنفدراسیون دانشجویان ، در دانشگاههای مختلف و معتبر آمریکا ، با سرمایه های فراوانی که از سوی سیاستمداران این کشور ، در اختیارشان قرار می گرفت ؛ که به انتقادهای بجا و نابجا از حکومت پهلوی بپردازند . آن زمانی که سازمان امنیتی آمریکا " سیا = سی آی ای " بیش از بیست سال مداوم ، بر روی آن دانشجویان ایرانی کار می کرد و هزینه می نمود ؛ که تا آنها ریشه های مذهب ظالمانه خمینی انتقامجوی تبعیدی را ، که فناتیک تر از اسلام اصلی می باشد ، در همه جهان به ویژه در کشور خودمان محکم و استوار بنمایند ؛ آن هنگامی که حکومت های کمونیستی چین و اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی ، جوانان و زبدگان کشورمان را فریب می دادند ؛ و از آنان چپی های بی منطق کاتولیک تر از پاپ را تربیت نموده و راهی ایران می کردند ؛ در آن مقطع از تاریخ ، ملت ایران دچار بیهوشی محض گردیده بود ؛ و ندانست که با دست خودش چه بلای عظیمی را بر سر ملک آریائی خویش ، و ملت بی گناه سرزمینش می آورد ؟!

هم اکنون نیز، متأسفانه بخشی از ما غافلیم ؛ که این زیاده طلبان در جهان ، به راحتی نمی توانند از آرمانهای چند قرنی شان ، که آرزوی دیرینه دست یابی به سرزمین اهورائی ایران را داشته اند ؛ و هنوز هم چنین آرمان پلیدی را در اندیشه های خویش دارند ؛ دست برداشته و ایران را رها نموده و آنرا به صاحبان اصلی اش بسپارند !

بر همین اساس ، همه تلاش خویش را بکار می گیرند ، تا باز هم به فریب دادن مردم ایران بکوشند ؛ و راهی جهت رساندن خویش به مقاصد شومشان بیابند !!

به همین خاطرهم هست ، که تلاش می کنند جمهوری اسلامی را ، که بدبختانه در این دوران در میهن ما حضور اشغالگرانه ای را دارد ، در صدر همه خبرهای سیاسی اقتصادی قرار بدهند ؛ تا ملت تیزهوش و فهیم ایرانی ، در دریای این کنشها و واکنشهای سیاسی ، که موجبات نگرانی اش را فراهم می آورند ؛ غرق باشد و نداند که از کجا ضربه می خورد ، و دشمنان اصلی اش چه کسانی و کدام کشورها هستند ؟!

به پندار من ، شایسته است که ازغفلت چند دهه ای دورگشته ، سکوت ایران برباد ده را بشکنیم ، و با آگاهی دادن به دیگر هم میهنان خویش ، در این اندیشه باشیم ، که از دشمنان خانگی و خارجی خودمان بخواهیم : از طلا بودن پشیمان گشته ایم ، مرحمت فرموده ما را مس کنید ! " چرا که ما از صدر نشینی های مصنوعی و سرشار از زیان ، که همگی شما با ریب و ریا برایمان تدارک دیده و رقم زده اید ؛ بیمناک هستیم و خسته شده ایم ؛  بیش از این نمی خواهیم در چنین صدر نشینی های کاذبی قرار بگیریم ؛ و به شما فرصت بدهیم ، که همچنان ما را در جهل مرکب نگه بدارید و اجازه ندهید پندار و اندیشه های نیکو را ، آئینه زندگی مان و چراغ هدایت خودمان ، در مسیر پر از سنگلاخ این دنیای مادی قرار بدهیم !
تابستان 2571 آریائی هلند
محترم مومنی روحی

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed