۱۳۹۱ خرداد ۲۸, یکشنبه

در سـوریه چـه میگذرد ؟

بحران سوریه هنوز ادامه دارد . بهتربگویم قتل عام مردم سوریه هنوز ادامه دارد . شاید به جای انجمن حمایت از حیوانات ، بهتربود انجمن حمایت از انسان شکل میگرفت و یا یکی ازمسئولیتهای انجمن حمایت از حیوانات ، حمایت از موجودی به نام انسان هم میبود ! داستان پیچیده نیست . نیازی هم نیست مثل 50 سال پیش با کفش و کلاه آهنین به دنبال حقیقت رفت .

شاید ماهها وسالها طول کشید تا فالاچی از حقیقت جنگ ویتنام سردرآورد. ولی با پیشرفت درزمینه های مختلف حالا به ماهها وقت نیاز نیست . اوریانا فالاچی ؛ بعد از ماهها تحقیق و گشت و گذار درمورد جنگ ویتنام نوشت: هیچکس به فکرپایان جنگ نیست همه به دنبال بازی سیاسی و منافع کلان  خودشان هستند. درصحنه مردم به طورواقعی قتل عام میشوند ودرپرده کسانی هستند که به راحتی صبحانه را درهانوی؛ ناهاررا درپاریس و عصرانه را درسایگون و.... شام را مسکو میخورند و تصمیم میگیرند که فردا کجا باید بمباران شود !

این سناریو امروز هم درسوریه تکرار میشود . پدیده ای به نام ارتش آزادیبخش سوریه کشک مطلق است . حمایت و اما و اگرغرب و شرق همان واقعیتی است که باید درست دید . روزانه و درشهرهای مختلف 100 تا 200 انسان قتل عام میشوند ؛ اسد هنوز آنجاست ، عنان سرویس سیاسی میدهد ، امریکا هر روز میگوید که اسد باید برود ؛ مسکو کمی شک دارد ؛ چین ناز میکند و این داستان تراژیک ادامه دارد ...... هنوزتصمیم گرفته نشده است ،هنوزمعلوم نیست درپس تحولات سوریه و نهایتا کل خاورمیانه چه کسی بیشترسود میکند. ظاهرا روسها ازحالا وارد معاملات بعد از اسد شده اند ...ضررهم طبق معمول همیشه ازآن مردم است . مردم قتل عام میشوند .

هیچکس به فکرپایان این تراژدی و قتل عام نیست همه درحال حساب و کتاب خودشانند . مذاکره ادامه دارد و قتل عام طبیعی شده است . مدیای غرب مطابق معمول فقط بخش کوچکی ازخون را برعلیه شخص اسد به کارمیگیرند . گزارش مخصوص تلويزيون سی.ان.ان یعنی تکه ای ازواقعیت ! 

 الی ويزل 19سال پيش بيل کلينتون رئيس جمهور وقت آمريکا را به چالش کشيد تا دست به اقدامی برای توقف قتل عام در بوسنی بزند… ويزل امروز اوباما را به چالش کشيده است تا در مورد سوريه کاری بکند. الی ويزل می گويد: ”ننگ و رسوايی“ به معنی اين است که جهان کاری برای توقف کشتار سوريه نمی کند. من چند هفته پيش از رئيس جمهور دعوت کردم به موزه هولوکاست در واشينگتن بيايد. من در مقدمه صحبتهايم موضوع سوريه را مطرح کردم. سوريه سمبل قتل عام مردم است. همين که ما اين را می دانيم و تصاوير آن را در تلويزيون می بينيم، همين که می توانيم در مورد آن صحبت کنيم و هيچ کاری در مورد آن نمی شود، اين «ننگ و رسوايی» است. الی ويزل در پاسخ به اين سؤال که باراک اوباما در واکنش به صحبتهای شما در موزه هولوکاست واشينگتن گفت: اين يک چالش در برابر ملتهاست. يک حقيقت تلخ است. بارها اتفاق افتاده که جهان اقدامی برای متوقف کردن کشتار بی گناهان در ابعاد وسيع نکرده است… آيا اينها فقط ”حرف“ است؟ آيا شما اين حرفها را باور می کنيد؟ آيا عملی خواهند شد؟ پاسخ داد: من هنوز نديده ام که اين حرفها عملی شوند… چيزی که ما می دانيم اين است که بايد کاری کرد تا اين تراژدی متوقف شود. الآن فقط يک نفر سمبل همه اين جنايات است. بشار اسد.....

خیر؛ جناب پیشتازاخلاق سیاستمداری.....الان و بعد از زمانی نسبتا طولانی خیلی واضح است که شخص اسد سمبل تمام جنایات نیست . ننگ و رسوایی گریبان همه را گرفته است . اینکه کسی کاری برای پایان جنگ نمیکند کاملا آگاهانه است. مسئول کشتارها و جنایات سوریه همه دست اندرکاران هستند. این موج قتل عام درسوریه محصول مشترکی است که غرب و کاخ سفید و شرق و حکومت اسلامی درساخت آن شریکند . شبیه همان جنگ ویتنام که کسی به دنبال پایان جنگ نبود بلکه همه درحال حساب و کتاب منافعشان ازوجود جنگ بودند ! حتی نمیشود گفت خجالت بکشید؛ چون زمین سیاست با خجالت همخوانی ندارد.شرم برتمام دست اندرکاران سیاسی و اجرایی تراژدی خونین سوریه ! شرم برتوجیه کنندگان و مدیایی که فقط ازیک بخش واقعییت میگویند....

تاریخ انسان ازاین وقایع به همان شیوه ویتنام یاد و قضاوت خواهد کرد . درویتنام عنصراجتماعی ویت کنگ ؛ حداقل نقش اولیه وموثر داشت ولی حالا عنصراجتماعی فقط سلاخی میشود . ارتش آزادیبخش سوریه همان مزدوران سیا و باقی قضایا هستند که سرویسهای اطلاعاتی هر50 سال یک بارکمی اطلاعاتشان راعمومی میکنند و شاید آنوقت کمی صحنه برای همگان روشن شود که نتیجه مذاکرات شرق و غرب بود که به تحولات خونین سوریه سمت و سو میداد . احساس و ارزشهای انسانی وانقلابی گری حتی به اندازه یک ویرگول سرنوشت جنگ را مشخص نمیکند ! انتظاری برای انتخابات کاخ سفید ویا هرانتظاردیگری.... و این همه مقصرش فقط یک فرد نیست تا مثل قذافی بعد ازکشتنش دنیای بهتری درانتظارمردم باشد یعنی قراربود بعد ازهردیکتاتوری دنیای بهتری درانتظارمردم باشد حتی اوباما وعده دنیای بهتروامن تر برای مردم امریکا بعد از بن لادن را هم داد !

ولی درعمل همه چیزبدترشد . تفکرات حاکم درکاخ سفید و مسکو و تهران و پکن و.....فرهنگشان بدتراز فرهنگ قدیمی رومی هایی است که ازدیدن خون گلادیورتورها درقرنها پیش لذت میبردند......قطعا بعد ازهر قتل عام ؛ به قول فالاچی هرروز صبح به مسجد و کلیسا میروند تا دعای ترحم و عشق بخرند . وبعد مذاکرات سیاسی و قتل عام و سرکوب مردم ادامه دارد.....خاتمه جنگ بستگی به نتیجه انواع مذاکرات دارد ! وتنها کاری که ازدست بقیه ساخته است این است که به فریادهاشان ادامه دهند که این صحنه خونین را تمامش کنید........ازطولانی شدنش لذت نبرید وبرای کشته ها کف ودست نزنید !

 وزیر امور خارجۀ روس سرگئی لاوروف پیشنهاد کرد که تمام کشورهائی که روی بازیگران صحنۀ سوریه نفوذ دارند در کنفرانس بین المللی پیرامون موضوع سوریه شرکت کنند. لاوروف اعلام کرد که دایرۀ کشورهای شرکت کننده نباید به محدودۀ «دوستان سوریه» منحصر گردد. زیرا این گروه از دوستان سوریه تنها از خواست های شورای ملی سوریه حمایت می کند. مشخصا، لاوروف، در کنار اعضای شورای امنیت در سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ عرب، از ترکیه و ایران نیز نام برد. هدف به اجرا گذاشتن طرح کوفی عنان به شکل عینی می باشد، بی هیچ ابهامی...

بله، بدون هیچ ابهامی طرح شش ماده ای و عقیم عنان برای ادامه بازیهای سیاسی و استمرارقتل عام است و این یعنی اینکه؛ آقایان و خانمها دیریست بشاراسد دیگرمتهم ردیف اول این سناریو قتل عام خونین درسوریه نیست !
اسماعیل هوشیار
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed