۱۳۹۱ تیر ۱۵, پنجشنبه

چــرا کسانی با قرار گرفتن در پشت نام زنده یاد دکتر مصدق به مخالفت با خاندان پهلوی برخاسته اند .


همه میدانند دکتر محمد مصدق که یک مویش می ارزید به تمام طرفداران نادان امروزی اش ، نخست وزیر  و مقام دولتی  دوپدر و پسری بود که رژیم فاسد قاجاریه را بر انداخته بودند و از مصدق درک کردنی است که بدلیل ساقط شدن بستگانش از سلطنت، با پهلوی ها خوب نباشد وگرچه بظاهر جلوی آن هردو پادشاه ایرانساز تا کمر خم میشد و از آنها بی رغبت واجبار اطاعت میکرد و در هنگام نخست وزیری و دیدن اوضاع کشور خودش متوجه شد ایران بدون شاهان پهلوی روزگار سیاهی پیدا خواهد کرد این بود که وقتی از برگشت قاجاریه نا امید شد  این اواخر با از بین رفتن پادشاهی محمد رضاشاه سخت مخالفت میکرد و او را برای امنیت وپیشرفت ایران ضروری میدانست ،اما آنچه را که نمیشود فهمید دشمنی بی حد و حصر کسانیست با پهلوی ها که خود را طرفداران دو آتشه و دیوانه وارمصدق  میدانند و هنوز نفهمیده اند امکان برگشت قاجاریه به سلطنت دیگر وجود ندارد و رضاشاه و محمد رضاشاه هم که دیگر نیستند و در گذشته اند ،این گروه کوچک پر سرو صدا تنها ترس امروزشان نام نیک پهلوی هاست که هر روز بیشتر و شفافتر میشود، وباقی ماندن فرزندی از آنها که روزبروز مورد توجه  بیشتر  قرار میگیرد . آین آقایان مصدقی امروز فقط با نام نیک پهلوی ها مشکل دارند وگرنه آنها با فرزند احمدشاه قاجاراگر بخواهد به پادشاهی و حتی به سلطنت برگردد که مخالفتی ندارند ، آنها از نام پهلوی وحشت دارند و میترسند بار دیگر این نام به ایران برگردد و چون احتمال میدهند واحساس می کنند این امر نزدیک است دیوانه وار سر به دیوار می کوبند ودست به توطئه و بدنام کردن پهلوی ها زده اند و در این راه نیز  هزینه های زیادی را متحمل میشوند. خوشبختانه فردی را که در بیرون ازکشور برای این کار جلو انداخته و علم کرده اند خودش پرونده سیاهی دارد و بدنام است و آرزوی مصدقی ها را برای جانشینی با آن سابقه ننگین برباد داده است ،و بهمین جهت دست به هر کسی دراز میکنند که به جای این شخص بد پرونده و بد سابقه بنشانند . از آنجاییکه میان این قوم بی انصاف و وجدان و نابخرد که در حال از بین رفتن هستند آدم درست و حسابی وجود ندارد حتی دست بدامن شخص بی نام و نشان دیگری که اتفاقا در باطن از طرفداران اسلام است و خود را بنام محقق معرفی میکند بنام محمد امینی نیز زده اند که او نیز توانش را در نفی شاهزاده بکار گرفته است ولی بخوبی معلوم است که او هم توانایی ایستادگی در برابر حقیقت را ندارد . اگر خدای نکرده یک موی سر رضا پهلوی شاهزاده ایرانی کم شود همه اینها، راحت میشوند و خفقان می گیرند و هیچ کاری دیگر به رضاشاه ومحمد رضاشاه هم نخواهند داشت . آری این ها از نام نیک و هر روز نیکنام تر شدن پهلوی ها  وحشت دارند که دیوانه شده اند و از روی نفهمی ذاتی آب به آسیاب دشمن مشترک می ریزند .امیدواریم و از خداوند بخواهیم این جوان زنده بماند تا بار دیگر ملت ایران کمر راست کند و بجای شنیدن روضه ها و زوزه های ضد پهلوی ها شاهد سرفرازی  و پیشرفت خود بگردد، که همین سی وسه سال نبود یک پهلوی در ایران میهن مارا سیصد سال از لحاظ اخلاق و آدمیت و انسانیت و پیشرفت به قهقرا و عقب برد
 
روزبه فرامرزی - جامعه شناس
 
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed